GIS - ŹRÓDŁO WIEDZY

  • Produkty i usługi

    Dostawca usług dla ONZ

    Gepol oferuje swoje usługi Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jesteśmy członkami United Nations Global Marketplace (UNGM). Wszystkie agencje ONZ działają na rzecz pokoju na świecie, rozwoju, postępu społecznego, pomocy humanitarnej i praw człowieka. Aby realizować swoje zadania, jednostki organizacyjne wchodzące w skład systemu NZ potrzebują rozmaitego rodzaju towarów i usług. Dlatego też rynek zamówień systemu NZ jest rynkiem bardzo różnorodnym i perspektywicznym.