GIS - ŹRÓDŁO WIEDZY

 • Kontakt

  P.P.H.U GEPOL Sp. z o.o.
  ul. Dąbrowskiego 75/44
  60-523 Poznań

  Tel./Fax +48 61 843 04 97


  e-mail: gepol@gepol.com.pl  P.P.H.U. GEPOL Sp. z o. o. informuje, iż dane znajdujące się na niniejszej stronie internetowej nie stanowią oferty jakichkolwiek usług. Dane te zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych.
  Osoba korzystająca z danych umieszczonych na niniejszej stronie internetowej przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być narażone na ingerencję osób trzecich i nie mają charakteru poufnego.
  P.P.H.U. GEPOL Sp. z o. o. nie odpowiada za dane umieszczone w zewnętrznych serwisach internetowych, do których łącza zostały umieszczone na niniejszej stronie internetowej.
  Wszelkie prawa do informacji i danych zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej oraz do graficznego wizerunku tej strony posiada wyłącznie P.P.H.U. GEPOL Sp. z o. o., a ich jakiekolwiek kopiowanie lub modyfikowanie w całości lub w części wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody P.P.H.U. GEPOL Sp. z o. o. Zastrzeżenie ostatnie nie dotyczy materiałów oznaczonych jako przynależące innym podmiotom.

  utf8_encode(string $string): string