GIS - ŹRÓDŁO WIEDZY

 • Produkty i usługi

  Przestrzenne analizy geograficzne i opracowania ekofizjoraficzne

  Oferujemy wszelkiego rodzaju przestrzenne analizy geograficzne i opracowania ekofizjograficzne z wykorzystaniem aplikacji GIS. Wyniki analiz przedstawiane mogą być w postaci map, tabel, wykresów oraz schematów. Zajmujemy się środowiskiem geograficznym obejmującym zarówno przyrodę, jak i gospodarkę:

  • Ekologia i Biogeografia
  • Osadnictwo i Demografia
  • Gleby
  • Geologia
  • Geomorfologia
  • Gospodarka Przestrzenna i Planowanie Przestrzenne
  • Hydrografia
  • Klimatologia i Meteorologia
  • Transport i Komunikacja
  • Ochrona Środowiska
  • Przemysł
  • Rolnictwo i Leśnictwo
  • Topografia
  • Turystyka i Rekreacja
  • Usługi
  • Opracowania ekofizjograficzne

  Przykład wizualizacji 3D na stronie internetowej