GIS - ŹRÓDŁO WIEDZY

 • Produkty i usługi

  Doradztwo personalne

  Usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie budowania efektywnych zespołów

  • są przeznaczone dla kadry zarządzającej i średniej kadry menedżerskiej
  • obejmują zagadnienia związane ze zwiększaniem zaangażowania i motywacji pracowników
  • sprzyjają zwiększaniu osobistych kompetencji menedżerów, w tym radzenia sobie ze stresem
  • pozwalają rozwiązywać konkretne problemy mające wpływ na efektywność zespołu oraz jakość współpracy pomiędzy zespołami

  Wdrożenia procedur zarządzania zasobami ludzkimi obejmują m.in.

  • systemy ocen okresowych
  • monitorowanie poziomu satysfakcji pracowników