GIS - ŹRÓDŁO WIEDZY

 • Kim jesteśmy?

  Przedsiębiorstwo GEPOL Sp. z o.o. istnieje od 1990 roku jako firma informatyczno - kartograficzna oraz doradztwo personalne. Gepol to firma zajmująca się informacją, bazująca na solidnych fundamentach nauki oraz wykorzystującą wiedzę w zarządzaniu. W oparciu o wieloletnie doświadczenia we współpracy nauki i biznesu, dostarcza wysokiej jakości rozwiązania GIS i zarządzania dla sektora publicznego i przedsiębiorstw.


  Doceniamy wartościowe i innowacyjne projekty, dlatego wspieramy rozwój otwartego wolnego oprogramowania QGIS. Jest to bezpłatne narzędzie geoinformacyjne. Prowadzimy szkolenia z obsługi QGIS na różnych stopniach zaawansowania.  Baza danych przestrzennych kodów pocztowych

  Oferujemy bazę danych przestrzennych kodów pocztowych, zawierającą podział całego kraju na obszary o jednolitym kodzie pocztowym. Mapa zawiera aktualne kody pocztowe. Jest udostępniana w postaci wektorowej w dowolnym formacie GIS lub Tableau. Może być idealnym rozwiązaniem do przypisania danych identyfikowanych przez kody pocztowe do innego rodzaju danych obszarowych np. gmin, obwodów spisowych itp. Szczegółowych informacji udzielamy drogą mailową: gepol@gepol.com.pl lub telefoniczną (+48 61 843 04 97).
  Zapraszamy na szkolenia z wykorzystania tych baz.

  Pobierz formularz zamówienia promocyjnego


  Certyfikat VCC

  Firma Gepol jest Akademią Edukacyjną dd 2016 roku. Prowadzimy proces kształcenia zgodnie z systemem VCC. W październiku 2017 roku, ponownie uzyskaliśmy pozytywną akredytację.


  Nasza firma zajmuje się:

  • wykonywaniem analiz przestrzennych
  • budową tematycznych baz danych
  • tworzeniem aplikacji do zarządzania danymi w MapBasic, JavaScript, C++ i Python
  • prowadzeniem szkoleń i warsztatów z zakresu GIS, fotogrametrii, kartografii, BDOT10k, obsługi oprogramowania GIS m.in. ArcGIS, MapInfo i QGIS
  • przeprowadzaniem badań ankietowych i inwentaryzacyjnych
  • tworzeniem opracowań ekofizjograficznych
  • tworzeniem map cyfrowych
  • analizami geomarketingowymi
  • audytami krajobrazowymi
  • analizami GIS dot. zanieczyszczenia reklamami

  Usługi wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych (UAV/BSP)

  • ortofotomapy i modele rzeźby terenu
  • panoramy 360, fotoplany, zdjęcia i filmy do prezentacji nieruchomości i innych obiektów z dronów
  • pomiary powierzchni np. areałów i objętości mas ziemnych, składowisk, hałd

  Oferujemy także:

  • WebGIS - mapy internetowe, geoportale
  • hurtownie danych - Business Intelligence
  • pomoc w zarządzaniu firmą
  • wdrożenia procedur zarządzania HR
  • sprzedaż produktów MapInfo, ArcGIS
  • usługi w ONZ Global Marketplace (UNGM)

  Uczestniczyliśmy w konkursach organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, takich jak:

  • GEKON
  • INNOTECH
  • BIOSTRATEG

  utf8_encode(string $string): string